Trường Ngoại Ngữ Futaba

Giới thiệu trường menu-ico

Hoạt động

Ngoài học tiếng Nhật trên lớp, các học viên còn được giao lưu với người Nhật, tiếp xúc với văn hóa Nhật bản, và được tham gia rất nhiều trải nghiệm khác nhau thông qua các buổi học ngoại khóa.

Trải nghiệm văn hóa Nhật bản

Nghệ thuật cắm hoa, trà đạo, thư pháp, trải nghiệm mặc Kimono, Yukata

Trải nghiệm văn hóa Nhật bản image
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản image
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản image
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản image
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản image
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản image
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản image
Trải nghiệm văn hóa Nhật bản image

Hội nghị giao lưu

Đến thăm trường tiểu học, nhà trọ, v.v.

Hội nghị giao lưu image
Hội nghị giao lưu image
Hội nghị giao lưu image
Hội nghị giao lưu image
Hội nghị giao lưu image

Hoạt động ngoại khóa

Lễ hội văn hóa, du lịch xe buýt, hội thể thao, hoạt động ngoại khóa, cuộc thi hùng biện

Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image
Hoạt động ngoại khóa image