LOGO
 
 
Why Futaba
 
About FUTABA 年度日程 奨学金指南 打工 宿舍介绍 学费指南
 
More
dot 2021年9月毕业典礼 2021.09.21
dot 暑假后上课通知 2021.08.18
dot 浴衣体验教室 2021.08.10
dot 双叶奖学金的颁发 2021.08.06
dot 制作扇子的方法♪ 2021.08.03
dot 制作扇子 2021.08.03
 
More
dot 2022年4月 留学生招生 2021.09.18
dot 有关23日(周一)上课通知 2021.08.20
dot 2022年1月 留学生招生 2021.07.13
       
 
More
留学签证
短期逗留签证
日本居住者或打工度假签证
一对一・小班课
 
go to top
LOGO