LOGO
 
 
Why Futaba
 
About FUTABA 年度日程 奨学金指南 打工 宿舍介绍 学费指南
 
More
dot 2018年夏季特別短期课程 2017.11.20
dot 言语学留学生日本语辩论大赛 2017.10.26
dot LSH奖学金颁发仪式 2017.10.25
dot 敬爱大学 日本语辩论大会 2017.10.25
dot 10月23日(一)下午班以及MS班综合科目正常上课 2017.10.23
dot ≪10月23日周一、上午班不上课。下午班是否上课,在上午10:00前决定之后再通知。≫ 2017.10.22
 
More
dot 2018年1月 3个月短期留学招生 2017.09.14
dot 2018年4月 留学生招生 2017.09.13
dot 2017年10月 3个月短期留学招生 2017.06.26
       
 
More
留学签证
短期逗留签证
日本居住者或打工度假签证
一对一・小班课
 
go to top
LOGO